David Ortiz Conesa
Fundador i Director


DOC Espais Urbans  fundada i dirigida per David Ortiz Conesa que desprès de 18 anys dedicat a la
comercialització de maquinària d'obra pública i jardineria  i familiaritzat amb l'entorn urbanístic i  Medi Ambiental  decideix emprendre i iniciar aquest nou projecte.

Acompanyat de col.laboradors externs amb experiència en el sector donen a DOC Espais Urbans un equip
óptim per fer front als reptes més exigents del mercat actual tant tècnica com comercialment