DOC Espais Urbans es dirigeix a:

Organismes públics
:
  • Generalitat de Catalunya 
  • Ajuntaments                                          
  • Diputacions
  • Consells Comarcals
 Empreses privades:
  •  Recol·lectors de R.S.U
  •  Empreses de recollida
  •  Empreses de reciclatge
  •  Colectivitats
  •  Grans productors