DOC Espais Urbans, incorpora el servei de reparacions i manteniment per als contenidors soterrats ja instal.lats per donar un plus a la dura vida dels equips. I un cop més escoltant als nostres clients/usuaris hem fet aquesta nova aposta per millorar l´imatge dels carrers i places dels vostres municipis.

El nostre equip humà i tècnic format per varies  furgonetes i dos camions grua de petites dimensions ens dona un ventall de possibilitats per arribar allà on siguin els equips , sense dependre  dels equips propis del client.

Oferim la possibilitat de treballar amb el nostre programa intern sotservice  mitjançant un usuari/password , ens podeu informar a temps real inclús aportant dades i fotos de les avaries i així facilitar el treball dels tècnics.

Els equips son numerats i geo-localitzats  pels tècnics i tant sols entrant a la fitxa del equip nosaltres ja podem procedir a fer l´intervenció .

A mes a mes disposeu  d'una eina per al control dels vostres equips i així podeu saber el cost anual de cada kit a la vegada que podeu anotar tota classe de dades per al vostre control intern.