S' apropa el bon temps i apareix el problemas de les males olors

 BIPUR  "LA SOL·LUCIÓ"

NO COBREIX LES OLORS, LES ELIMINA 

BIPUR es una fórmula líquida per al control de les olors de residüs líquids i sólids. Es eficaç en tots els productes que generen residus sulfurossos i nitrogenats que son els causants més comuns de les males olors.

Als contenidors soterrats i de superfície es molt eficient en estat pur

BIPUR també está indicat per als renta contenidors , diluit en el diposit de l'aigua. La seva eficàcia está  garantida en porcentatges mínims. Es pot utilitzar de forma directa (pura), diluit o bé manualment o amb sistemas automátics d'aspersió.